Życzenia

18-09-2018 spotkanie członków związku NZZP UKSW

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

  Zarząd Związku NZZP UKSW zaprasza na spotkanie organizacyjno-informacyjne 18 wrzesnia 2018r. o godzinie 16:00 w bud. 23 s. 201 (IIp.) przy ul. Wóycickiego 1/3.

  Na spotkaniu zwołanym na wniosek części członków omawiać będziemy sprawy związane z zakładowym funduszem socjalnym i regulaminem ZFŚS.

Prosimy o przesłanie propozycji zmian w regulaminie na adres nzzp@uksw.edu.pl do dnia 11-09-2018r.


Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy

Zarząd Związku NZZP UKSW

Regulamin premiowania i oceniania

Po spotkaniu z Pąnią Kanclerz dr Marią Hulicką informujemy, że Związaki Zwodowe działające w UKSW wynegocjowały dla Państwa:

a) wolne dni - 2 dni na dwa lata, dla osób, które osiągnęły  najwyższą ocenę,

b) otwartą drogę do awansu na wyższe stanowisko,

c) zgłoszenie wyróżnijących się pracowników Administracji do odznaczeń Państwowych,

d) wyrównanie premii dla Kierowników w Bibliotece do poziomu obowiązującego na Uczelni. 

  Czytaj dalej

Nasz Kolega Ambasadorem

Szanowani Państwo,

uprzejmie informujemy, że nasz były członek Pan dr Jan Bury został powołany na funkcję Ambasadora Polski w Republice Jemeńskiej.

Zarząd NZZP UKSW składa serdeczne życzenia pomyślnego i owocnego pełnienia zaszczytnego urządu dla dobra RP.

Konsultacje w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,


przekazujemy dla Państwa wiadomości Uchwałę Nr 131/2017 Senatu UKSW w Warszawie w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich.

Związki Zawodowe brały udział w konsultacjach uchwały ogólnouczelnianej bez zajmowania stanowiska w szczegółowym zakresie oceny okresowej nauczycieli akademickich na wydziałach.

Prozumienie dotyczące regulaminu systemu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo,

przekazujemy dla Państwa wiadomości szczegóły porozumienia dotyczącego regulaminu systemu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zawaretego pomiędzy związkami zawodowymi a władzami UKSW.

Treść prozumienia

Walne Zebrania NZZP UKSW 1.03 2017r i 29.06.2017r.

W dniu 29 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków NZZP UKSW. Dokonano rozszerzenia składu Zarządu Związku do pięciu osób. Dokooptowani zostali:

Członek zarządu: dr Paweł Czarnecki

Członek zarządu: dr Joanna Kandzia

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków NZZP UKSW. Dokonano wyboru Zarządu na kadencję 2017 - 2021r. Wybrani zostali: Czytaj dalej

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

skladamy najserdeczniejsze życzenia:

głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego,

dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz

mokrego dyngusa i powodzenia w pracy!

Życzy Czytaj dalej

Przedstawiciele NZZP UKSW w Komisjach UKSW

Lista Komisji UKSW na Kadencję 2016-2020, w których NZZP UKSW ma swoich przestawicieli (pobierz)

Nabór wniosków w ramach stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego UKSW

Szanowni Państwo, Rektor UKSW ogłasza nabór wniosków w ramach stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego UKSW. Wnioski o stypendium można składać w ramach czterech konkursów organizowanych dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW , które są wynikiem współpracy naszej uczelni z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. Pula środków finansowych na stypendia w roku 2016 wynosi 141 tys. zł. 

Stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i szkoleniowych oraz wymianą międzynarodową w ramach projektu „Santander Universidades Mobility Fund”. Kryteria, którymi będzie kierować się uczelniana Komisja Konkursowa to: szczególne osiągnięcia w nauce lub pracach badawczo-rozwojowych, zaangażowanie w inicjatywy UKSW, zaangażowanie społeczne oraz szczególne osiągnięcia w działalności poza UKSW. 

Wnioski należy składać w Dziale Kształcenia UKSW do 20 lutego br. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Decyzjach Nr 2-5 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2016 r., dostępnych w Monitorze UKSW.

DECYZJA Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia z Fundacji Banku Zachodniego WBK S…

DECYZJA Nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia Fundacji Banku Zachodniego WBK S….

DECYZJA Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu związanego wymianą międzynarodową studentów i p…

DECYZJA Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu związanego organizacją pobytu na UKSW studentó… Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach