Kontakt

NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

adres do korespondencji:

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17 01-938 Warszawa

tel. (0-22) 56-99-685 (0-22) 56-18-884

e-mail: nzzp@uksw.edu.pl

Jesteśmy zgłoszeni w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000449960