Mobbing

Prawna definicja mobbingu

Zgodnie z art. 943 § 2. KP mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Klik

Jeżeli wiesz lub byłeś świadkiem sytuacji która ma znamiona mobbowania zgłoś się z tym do nas!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach