Porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w roku 2013

W dniu 23 lipca 2013r. NZZP UKSW wraz z innymi organizacjami związkowymi podpisały z Jego Magnificencją Rektorem Ks. prof. dr hab. Stanisławem Dziekońskim reprezentowanym przez Prorektora prof. dr hab. Jerzego Cytowskiego porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w roku 2013. Na mocy w/w porozumienia pracownicy otrzymają podwyżki płacy zasadniczej, których wypłata nastąpi jednorazowo w grudniu 2013 z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 r.

Treść porozumienia podpisana przez NZZP

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach