Porozumienie w/s nowego regulaminu premiowania pracowników

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu premiowania pracowników UKSW w dniu 6 marca 2014r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy reprezentującym UKSW JM Rektorem ks. prof UKSW. dr hab. Stanisławem Dziekońskim a Związkami Zawodowymi NZZP UKSW i NSZZ Solidarność.

Treść porozumienia dotycząca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Treść porozumienia dotycząca wyrównania kwoty wynagrodzenia nauczycieli akademickich.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach