Porozumienie uzupełniające do porozumienia w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników

W dniu 12 marca 2014r. zostało zawarte porozumienie uzupełniające do porozumienia z dnia 23 lipca 2013r. pomiędzy reprezentującym UKSW Prorektorem ds. finansowych i infrastruktury prof. UKSW. dr hab. Jerzym Cytowskim, a Związkami Zawodowymi NZZP UKSW i NSZZ Solidarność.

Treść porozumienia

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach