Stanowisko NZZP UKSW dotyczące zarządzenia nr 31/2014 z dnia 28.04.2014

Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników UKSW stanowczo odcina się od obecnej treści Zarządzenia Nr 31/2014 dotyczącego Procedury zapobiegania mobbingowi, zachowaniom dyskryminującym i niepożądanym na UKSW. 

NZZP UKSW z dużym zaangażowaniem zainicjował w ubiegłym roku rozmowy i przystąpił do prac nad przygotowaniem regulaminów antymobbingowych dla UKSW. Wydawało nam się, iż  zyskaliśmy zrozumienie wagi problemu i wolę partnerskiej współpracy ze strony pracodawcy. 

Niestety opublikowane 28 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 31/2014 dalekie jest od naszych oczekiwań. Ze smutkiem i rozczarowaniem zauważamy, że zgłoszone przez nas 26 lutego uwagi do przedłożonego nam w ramach konsultacji projektu ww. zarządzenia nie zostały uwzględnione. 

W naszej ocenie Zarządzenie w obecnym kształcie, pozornie skonsultowane ze związkami zawodowymi UKSW, zawiera poważne błędy i nie będzie służyć realnemu rozwiązywaniu problemu mobbingu, ani jego zapobieganiu na naszej Uczelni.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach