Porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w roku 2014

W dniu 01.07.2014r. NZZP UKSW wraz z innymi organizacjami związkowymi podpisały z Jego Magnificencją Rektorem Ks. prof. dr hab. Stanisławem Dziekońskim reprezentowanym przez Prorektora prof. dr hab. Jerzego Cytowskiego porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w roku 2014.

Treść porozumienia

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach