Regulamin Pracy w UKSW

Od 24 października br., Przedstawiciele działających w UKSW organizacji związkowych uczestniczą w pracach nad Regulaminem pracy w UKSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach