Nowy regulamin pracy

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem pracy w UKSW. Regulamin powstał w wyniku kilkumiesięcznej, żmudnej pracy zespołu roboczego Zakładowych Organizacji Związkowych i Pracodawcy. 

Zarząd NZZP UKSW serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad nowym regulaminem, które bez wahania dla dobra ogółu pracowników poświęciły swój prywatny czas na pracę społeczną.

Część I

Część II

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach