Społeczny Inspektor Pracy SIP

mgr Andrzej Szeler

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Zgłoszenia dotyczące uwag względem spraw BHP (Wóycickiego, Dewajtis):

a.szeler@uksw.edu.pl Tel. 500 071 450

 

mgr Zbigniew Hanak

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Zgłoszenia dotyczące uwag względem spraw BHP (Dewajtis):

z.hanak@uksw.edu.pl

(22) 561 88 09