Walne Zebrania NZZP UKSW 1.03 2017r i 29.06.2017r.

W dniu 29 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków NZZP UKSW. Dokonano rozszerzenia składu Zarządu Związku do pięciu osób. Dokooptowani zostali:

Członek zarządu: dr Paweł Czarnecki

Członek zarządu: dr Joanna Kandzia

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków NZZP UKSW. Dokonano wyboru Zarządu na kadencję 2017 - 2021r. Wybrani zostali:

Przewodnicząca Zarządu: mgr Katarzyna Jakubczyk

V-ce Przewodniczący Zarządu: mgr Marcin Krygier

Sekretarz Zarządu: mgr inż. Łukasz Kowalski

Wolą Walnego Zebrania został zmieniony Statut NZZP UKSW.

Dziękujemy za wybór oraz okazane nam ponownie zaufanie!

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach