Oferta na pakiet usług medycznych w ramach dowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowni Państwo,

działając w porozumieniu z Władzami UKSW, przedstawiamy wstępną propozycję pakietu usług medycznych w ramach dobrowolnego, odpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranego na okres 24miesięcy.

Prosimy o wybranie wariantu którym są Państwo wstępnie oraz niezobowiązująco zainteresowani i odesłanie informacji na adres mail do dnia 16 listopada 2015 r., : ……@...... Czytaj dalej

Zebranie NZZP

Zarząd NZZP UKSW zaprasza na cykliczne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 października o godzinie 15:50 w s. 024 Audytorium Maximum (bud.21) - kampus Wóycickiego. Planowany czas trwania spotkania około godziny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Uzupełnienie do Porozumienia z dnia 11.06.2015

Szanowni Państwo,

w dniu 21.10.2015 działające w UKSW związku zawodowe podpisały z JM Rektorem UKSW uzupełnieni do porozumienia dotyczące podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią (pobierz)

Porozumienie w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych w roku 2015.

Szanowni Państwo,

w dniu 11 czerwca 2015 działające w UKSW związku zawodowe zawarły z JM Rektorem UKSW porozumienie dotyczące podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią (pobierz)

Wybory Mężów Zaufania i Społecznych Inspektorów Pracy

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w wyborach Mężów Zaufania (Komisja Antymobbingowa) i Społecznych Inspektorów Pracy, które odbędą się w dniu 7 maja 2015r. (czwartek). 

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy pracownicy UKSW zatrudnieni na  podstawie umowy o pracę.

Komisje Wyborcze będą czynne w dniu wyborów w godzinach 9:00 - 15:00 oraz zlokalizowane:

1. Kampus Dewajtis: sala nr 107 poziom  -2  "Nowy Gmach".

2. Kampus Wóycickiego: sala nr 024 -  parter budynku Auditorium Maximum.

Lista kandydatów na Mężów Zaufania zgłoszonych przez związki zawodowe

Kandydaci na Społecznych Inspektorów Pracy (SIP)

Regulamin wyborów SIP

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wyborach i liczymy na Państwa głosy. Czytaj dalej

Nowy regulamin pracy

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem pracy w UKSW. Regulamin powstał w wyniku kilkumiesięcznej, żmudnej pracy zespołu roboczego Zakładowych Organizacji Związkowych i Pracodawcy. 

Zarząd NZZP UKSW serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad nowym regulaminem, które bez wahania dla dobra ogółu pracowników poświęciły swój prywatny czas na pracę społeczną.

Część I

Część II

Nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UKSW

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UKSW od 1 stycznia 2015 obowiązuje nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin został opracowany w ścisłej współpracy z NZZP UKSW. Czytaj dalej

Regulamin antymobbingowy

Zarząd NZZP UKSW entuzjastycznie przyjął publikację Zarządzenia JMR nr. 84/2014 dotyczącego wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej na UKSW.

Procedura została opracowana w ścisłym porozumieniu i współpracy pracodawcy ze stroną związkową. Zarząd NZZP UKSW ma nadzieję, że regulamin ten pomoże w wyjaśnianiu trudnych spraw dotyczących pracowników oraz usystematyzuje zasady postępowania przy wyjaśnianiu takich konfliktów. Zarząd Związku NZZP UKSW ma też nadzieję, że regulamin Antymobbingowy będzie działał prewencyjnie i stawiał wyraźne bariery potencjalnym zachowaniom niepożądanym w społeczności Uczelni.

Zarządzenie Nr 83/2014 Rektora UKSW z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie wprowadzenia w UKSW  Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Czytaj dalej

Zebranie NZZP

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Zarząd NZZP zaprasza na cykliczne spotkanie członków NZZP w środę 26 listopada o godzinie 15:45 do s.201 bud. nr 23 (CM).

Na spotkaniu zostanie przedstawiona bieżąca działalność NZZP. Przedstawimy także sprawy, którymi zajmiemy się w nieodległej przyszłości. Jesteśmy otwarci na zgłaszanie wolnych wniosków czy spraw, którymi powinniśmy się zainteresować.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz osoby, które chcą do nas przystąpić.

Z poważaniem

Zarząd NZZP UKSW

Regulamin Pracy w UKSW

Od 24 października br., Przedstawiciele działających w UKSW organizacji związkowych uczestniczą w pracach nad Regulaminem pracy w UKSW.

Subskrybuje zawartość