Porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w roku 2014

W dniu 01.07.2014r. NZZP UKSW wraz z innymi organizacjami związkowymi podpisały z Jego Magnificencją Rektorem Ks. prof. dr hab. Stanisławem Dziekońskim reprezentowanym przez Prorektora prof. dr hab. Jerzego Cytowskiego porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w roku 2014.

Treść porozumienia

Stanowisko NZZP UKSW dotyczące zarządzenia nr 31/2014 z dnia 28.04.2014

Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników UKSW stanowczo odcina się od obecnej treści Zarządzenia Nr 31/2014 dotyczącego Procedury zapobiegania mobbingowi, zachowaniom dyskryminującym i niepożądanym na UKSW. 

NZZP UKSW z dużym zaangażowaniem zainicjował w ubiegłym roku rozmowy i przystąpił do prac nad przygotowaniem regulaminów antymobbingowych dla UKSW. Wydawało nam się, iż  zyskaliśmy zrozumienie wagi problemu i wolę partnerskiej współpracy ze strony pracodawcy.  Czytaj dalej

Kwartalne spotkanie członków NZZP

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na zebranie członków NZZP w dniu 31 marca br., o godz. 15.45 w budynku 17 (Wójcickiego - sala 1724).

Porozumienie uzupełniające do porozumienia w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników

W dniu 12 marca 2014r. zostało zawarte porozumienie uzupełniające do porozumienia z dnia 23 lipca 2013r. pomiędzy reprezentującym UKSW Prorektorem ds. finansowych i infrastruktury prof. UKSW. dr hab. Jerzym Cytowskim, a Związkami Zawodowymi NZZP UKSW i NSZZ Solidarność.

Treść porozumienia

Porozumienie w/s nowego regulaminu premiowania pracowników

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu premiowania pracowników UKSW w dniu 6 marca 2014r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy reprezentującym UKSW JM Rektorem ks. prof UKSW. dr hab. Stanisławem Dziekońskim a Związkami Zawodowymi NZZP UKSW i NSZZ Solidarność.

Treść porozumienia dotycząca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Treść porozumienia dotycząca wyrównania kwoty wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Czytaj dalej

Prace nad nowym regulaminem premiowania

Zarząd NZZP otrzymał do konsultacji projekt nowego Regulaminu premiowania i oceny okresowej pracowników. Zainteresowani członkowie, którzy chcieliby zapoznać się z materiałami proszeni są o mailowe zgłoszenie się.

Porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w roku 2013

W dniu 23 lipca 2013r. NZZP UKSW wraz z innymi organizacjami związkowymi podpisały z Jego Magnificencją Rektorem Ks. prof. dr hab. Stanisławem Dziekońskim reprezentowanym przez Prorektora prof. dr hab. Jerzego Cytowskiego porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w roku 2013. Czytaj dalej

Negocjacje w sprawie zwolnienia grupowego

7 czerwca 2013 r.  zakończyły się negocjacje dotyczące zwolnienia grupowego, które nastąpiło w UKSW.  Organizacje związkowe w tym NZZP UKSW zawarły z Jego Magnificencją Rektorem Ks. prof dr hab. Stanisławem Dziekońskim porozumienie dotyczące pracowników przewidzianych do grupowego zwolnienia z pracy w UKSW. Treść porozumienia zostanie przesłana drogą elektroniczną do kierowników jednostek organizacyjnych, którzy zapoznają pracowników z jego postanowieniami.

Treść porozumienia podpisana przez NZZP - str. od 1-4 Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość