Konsultacje w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,


przekazujemy dla Państwa wiadomości Uchwałę Nr 131/2017 Senatu UKSW w Warszawie w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich.

Związki Zawodowe brały udział w konsultacjach uchwały ogólnouczelnianej bez zajmowania stanowiska w szczegółowym zakresie oceny okresowej nauczycieli akademickich na wydziałach.

Prozumienie dotyczące regulaminu systemu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo,

przekazujemy dla Państwa wiadomości szczegóły porozumienia dotyczącego regulaminu systemu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zawaretego pomiędzy związkami zawodowymi a władzami UKSW.

Treść prozumienia

Walne Zebrania NZZP UKSW 1.03 2017r i 29.06.2017r.

W dniu 29 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków NZZP UKSW. Dokonano rozszerzenia składu Zarządu Związku do pięciu osób. Dokooptowani zostali:

Członek zarządu: dr Paweł Czarnecki

Członek zarządu: dr Joanna Kandzia

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków NZZP UKSW. Dokonano wyboru Zarządu na kadencję 2017 - 2021r. Wybrani zostali: Czytaj dalej

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

skladamy najserdeczniejsze życzenia:

głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego,

dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz

mokrego dyngusa i powodzenia w pracy!

Życzy Czytaj dalej

Przedstawiciele NZZP UKSW w Komisjach UKSW

Lista Komisji UKSW na Kadencję 2016-2020, w których NZZP UKSW ma swoich przestawicieli (pobierz)

Nabór wniosków w ramach stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego UKSW

Szanowni Państwo, Rektor UKSW ogłasza nabór wniosków w ramach stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego UKSW. Wnioski o stypendium można składać w ramach czterech konkursów organizowanych dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW , które są wynikiem współpracy naszej uczelni z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. Pula środków finansowych na stypendia w roku 2016 wynosi 141 tys. zł. 

Stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i szkoleniowych oraz wymianą międzynarodową w ramach projektu „Santander Universidades Mobility Fund”. Kryteria, którymi będzie kierować się uczelniana Komisja Konkursowa to: szczególne osiągnięcia w nauce lub pracach badawczo-rozwojowych, zaangażowanie w inicjatywy UKSW, zaangażowanie społeczne oraz szczególne osiągnięcia w działalności poza UKSW. 

Wnioski należy składać w Dziale Kształcenia UKSW do 20 lutego br. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Decyzjach Nr 2-5 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2016 r., dostępnych w Monitorze UKSW.

DECYZJA Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia z Fundacji Banku Zachodniego WBK S…

DECYZJA Nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia Fundacji Banku Zachodniego WBK S….

DECYZJA Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu związanego wymianą międzynarodową studentów i p…

DECYZJA Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu związanego organizacją pobytu na UKSW studentó… Czytaj dalej

Oferta na pakiet usług medycznych w ramach dowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowni Państwo,

działając w porozumieniu z Władzami UKSW, przedstawiamy wstępną propozycję pakietu usług medycznych w ramach dobrowolnego, odpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranego na okres 24miesięcy.

Prosimy o wybranie wariantu którym są Państwo wstępnie oraz niezobowiązująco zainteresowani i odesłanie informacji na adres mail do dnia 16 listopada 2015 r., : ……@...... Czytaj dalej

Zebranie NZZP

Zarząd NZZP UKSW zaprasza na cykliczne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 października o godzinie 15:50 w s. 024 Audytorium Maximum (bud.21) - kampus Wóycickiego. Planowany czas trwania spotkania około godziny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Uzupełnienie do Porozumienia z dnia 11.06.2015

Szanowni Państwo,

w dniu 21.10.2015 działające w UKSW związku zawodowe podpisały z JM Rektorem UKSW uzupełnieni do porozumienia dotyczące podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią (pobierz)

Porozumienie w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych w roku 2015.

Szanowni Państwo,

w dniu 11 czerwca 2015 działające w UKSW związku zawodowe zawarły z JM Rektorem UKSW porozumienie dotyczące podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią (pobierz)

Subskrybuje zawartość