O nas

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników UKSW powstał w dniu 22 stycznia 2013 roku z wyłącznej inicjatywy i potrzeby grupy pracowników UKSW. Nasz Związek zawiązało 22 członków założycieli, obecnie zrzeszamy  ponad 100 osób, zarówno pracowników administracji jak i pracowników naukowych.

Najważniejszym przedmiotem działalności NZZP UKSW jest egzekwowanie przestrzegania obowiązującego prawa i bezwzględna ochrona praw pracowników, oraz tego by wszyscy pracownicy UKSW byli traktowani godnie i z należytym szacunkiem, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Działalność NZZP UKSW jest działalnością wyłącznie społeczną i nie wiążą się z nią żadne składki członkowskie. Jedynym oczekiwanym wkładem jest społeczna praca oraz chęć dbania o wspólne dobro i interesy pracowników. W wielu sprawach dotyczących spraw pracowniczych,  współpracujemy ze specjalistami prawa pracy.

Zarząd Związku regularnie spotyka się roboczo z własnymi członkami oraz Władzami Uczelni rozmawiając o wielu ważnych dla pracowników sprawach a także zwracając uwagę na wykryte nieprawidłowości w funkcjonowaniu UKSW.

Mamy swoich przedstawicieli m.in. w Senacie, Komisji do Spraw Socjalnych, Komisji Finansowej, Komisji do Spraw Odznaczeń, Komisji do Spraw Warunków Pracy  i Nauki. Współpracujemy na zasadach partnerskich z innymi związkami zawodowymi a także organizacjami społecznymi na UKSW

 

 

Pracujesz na UKSW? Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony? Zależy Ci na naszej Uczelni? Chcesz mieć aktywny wpływ na swoje otoczenie zawodowe? Jeżeli odpowiadałeś TAK to zostań naszym członkiem, serdecznie zapraszamy! Klik

Chcesz porozmawiać, zapytać lub zgłosić problem dotyczący spraw pracowniczych, zadzwoń lub wysilij do nas mail, spotkamy się