Pisma do Kanclerza UKSW

Najważniejsze pisma które dotychczas skierowaliśmy na ręce Kanclerza UKSW:

1). 03 października 2017 Zarząd NZZP UKSW przedstawił swoje stanowisko w sprawie uruchomienia komunikacji  autobusowej  na ul. Dewajtis .

2). 20 grudnia 2017 r. Zarząd NZZP UKSW zwrócił się o udostępnienie publiczne listy osób, które zostały wyróżnione w bierzącym roku "Nagrodami Rektora UKSW". 03 stycznia 2018 przesłana została odpowiedź, że nie zostały wypłacone nagrody z tzw. puli "Nagrody Rektora", poza nagrodami wypłacanymi Kierownikom projektów (za pozyskanie środków finansowych na realizację projektów), które wchodzą do tzw. algorytmu ministerialnego.

3). 07 sierpnia 2018 Zarząd NZZP UKSW zwrócił się o czasowe skrócenie czasu pracy pracowników administracyjnych na okres panujacych upałów. 

4). 03 grudnia 2018 Zarząd NZZP UKSW złożył wniosek o wprowadzenia zmian w Regulaminie ZFŚS.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach